اجرای جدولگذاری خیابان ورودی اسپرت پارک آغاز گردید

در فاز دوم عملیات عمرانی پروژه اسپرت پارک جدولگذاری خیابان آن آغاز گردید.

14 مهر 1397

اجرای عملیات دیوار کشی پروژه اسپرت پارک در مارلیک

دیوار کشی حریم پارک 14 هکتاری در مارلیک آغاز گردید.

16 مرداد 1397

اتمام اسکلت سازه های سوله ورزشی دراسپرت پارک

احداث سازه های سوله ورزشی در اسپرت پارک در مورخ 97/04/12 به اتمام رسید.

17 تیر 1397

عملیات سنگ فرش اطراف زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک به اتمام رسید

سنگ فرش حاشیه زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک درمورخ 97/01/25 به پایان رسید.

27 فروردين 1397

عملیات روکش آسفالت زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک به اتمام رسید.

روکش آسفالت زمین ورزشی شماره 2 واقع در اسپرت پارک در مورخ 97/01/21 به اتمام رسید. 

23 فروردين 1397

عملیات آسفالت زمین ورزشی اسپرت پارک آغاز گردید.

عملیات آسفالت زمین ورزشی شماره 1 در اسپرت پارک در حال انجام می باشد.

06 فروردين 1397

اجرای بتن مگر کفپوش محوطه اسپرت پارک

عملیات بتن مگر محوطه اسپرت پارک جهت آماده سازی اجرای کفپوش آن در مورخ 96/11/29 آغاز گردید.

03 اسفند 1396