گزارش تصویری از روند ساخت سوله ورزشی ابتدای بلوار الغدیر

روند تکمیل پروژه سوله ورزشی جنب فرهنگسرا در ابتدای بلوار الغدیر 

21 آبان 1396

اصلاح شیب هندسی جداول کوچه الغدیر و نصب پل آهنی

به همت واحد امانی شهرداری ملارد اصلاح شیب هندسی جداول کوچه الغدیر بلوار رسول اکرم (ص) و نصب پل آهنی انجام شد . 

30 آبان 1395

رنگ آمیزی جداول کناری بلوار الغدیر شهر ملارد

رنگ آمیزی جداول کناری بلوار الغدیر ملارد توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد انجام شد . 

13 آبان 1395

رنگ آمیزی جدول بلوار الغدیر شهر ملارد

رنگ آمیزی جدول بلوار شهید مرشدی ملارد توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد انجام شد . 

22 تیر 1395