نشست صمیمی علی سلگی با کارگران خدمات شهر در شیفت شب

حضور سرپرست شهرداری ملارد در جمع زحمتکشان بی ادعای خدمات شهر مورخ 96/08/07 

08 آبان 1396

رزق حلال

حضرت محمد (ص) :اَلکادُّ لِعِیالِهِ کَالْمُجاهدِ فی سَبیلِ الله کسی که برای اداره زنـدگی خانواده اش تلاش می کند ماننـد کــسی اسـت که در راه خــدا جـهاد مــی کند .

08 آبان 1396

بازدید علی سلگی از واحد امور شهر شهرداری ملارد

حضور علی سلگی سرپرست شهرداری ملارد در جمع کارگران امور شهر ( شیفت شب ) در مورخ 96/08/07 

08 آبان 1396

گچ کاری واحد های اداری امور شهر

گچ کاری واحد های اداری امور شهر  توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

27 شهریور 1395

گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در تیر ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در تیر ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

04 مرداد 1395

گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95  به شرح ذیل می باشد : 

01 تیر 1395

گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در اردیبهشت ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اردیبهشت ماه 95 به شرح ذیل می باشد  : 

06 خرداد 1395