ساخت پل های سیمانی انبارهای واحد امانی و امور شهر شهرداری ملارد

به همت واحد امانی : ترمیم و باز سازی پل های سیمانی ورودی واحد امانی و امور شهر شهرداری ملارد در مورخ 96/11/23

26 بهمن 1396

نشست صمیمی علی سلگی با کارگران خدمات شهر در شیفت شب

حضور سرپرست شهرداری ملارد در جمع زحمتکشان بی ادعای خدمات شهر مورخ 96/08/07 

08 آبان 1396

رزق حلال

حضرت محمد (ص) :اَلکادُّ لِعِیالِهِ کَالْمُجاهدِ فی سَبیلِ الله کسی که برای اداره زنـدگی خانواده اش تلاش می کند ماننـد کــسی اسـت که در راه خــدا جـهاد مــی کند .

08 آبان 1396

بازدید علی سلگی از واحد امور شهر شهرداری ملارد

حضور علی سلگی سرپرست شهرداری ملارد در جمع کارگران امور شهر ( شیفت شب ) در مورخ 96/08/07 

08 آبان 1396

گچ کاری واحد های اداری امور شهر

گچ کاری واحد های اداری امور شهر  توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

27 شهریور 1395

گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در تیر ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در تیر ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

04 مرداد 1395

گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95  به شرح ذیل می باشد : 

01 تیر 1395