گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در اردیبهشت ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اردیبهشت ماه 95 به شرح ذیل می باشد  : 

06 خرداد 1395

تقدیر پرسنل امور شهر شهرداری ملارد از شهردار ملارد

 پرسنل امور شهر شهرداری ملارد از شهردار ملارد تقدیر به عمل آوردند . 

22 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اسفند ماه 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اسفند ماه 94 به شرح ذیل می باشد  :

28 فروردين 1395

گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در بهمن ماه 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد امور شهر  معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در بهمن ماه 94 به شرح ذیل می باشد : 

 

29 بهمن 1394