اتمام عملیات سرامیک بازار موبایل شهر ملارد

اجرای عملیات سرامیک کف بازارموبایل در مورخ 96/11/14 به پایان رسید .  

15 بهمن 1396

بازدید علی سلگی از پروژه های بازار موبایل و سوله ورزشی

علی سلگی شهردار ملارد از روند پیشرفت بازار موبایل و سوله ورزشی در مورخ 96/11/05 بازدید نمودند.   

07 بهمن 1396

اجرای سنگ کاری داخل بازار روز مارلیک

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد سنگ کاری فضای داخلی بازار میوه و تره بار بلوار شهید جمور مارلیک در حال اجرا می باشد . 

24 آذر 1395

سنگ کاری بازار روز بلوار شهید جمور مارلیک

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری سنگ کاری نمای بیرونی بازار روز بلورا شهید جمور مارلیک تمام شد . 

29 آبان 1395

بتن ریزی فونداسیون بازار موبایل انجام شد

بتن ریزی فونداسیون بازار موبایل ملارد توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

29 آبان 1395

اتمام عملیات عمرانی بازار روز ملت ملارد

عملیات عمرانی بازار روز ملت در تاریخ 95/07/27 به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد به اتمام رسید . 

28 مهر 1395

آرماتوربندی فونداسیون بازار موبایل ملارد

آرماتوربندی فونداسیون بازار موبایل ملارد توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

18 مهر 1395