علی سلگی و دکتر توکلی از چند پروژه شهر بازدید نمودند.

بازدید میدانی از روند پیشرفت پروژه های سطح شهر در مورخ 97/07/21 انجام شد.

22 مهر 1397

بازدید دکتر توکلی و شهردار ملارد از پروژه استادیوم ۵ هزاز نفری ملارد.

دکتر توکلی سرپرست فرمانداری شهرستان ملارد و علی سلگی شهردار ملارد از روند تکمیل پروژه استادیوم 5000 نفری بازدید نمودند

08 مهر 1397

بازدید ریاست محترم شورای شهر ملارد و علی سلگی از بوستان های سطح شهر

ریاست محترم شورای اسلامی شهر ملارد و علی سلگی از بوستان های ملارد بازدید نمودند.

25 شهریور 1397

بازدید شهردار از پروژه های سطح شهر

علی سلگی ازپروژه های در دست  اقدام شهرداری ملارد بازدید نمودند

10 مرداد 1397

بازدید شهردار و عضو محترم شورای اسلامی شهر ملارد در سطح شهر +تصاویر

گزارش تصویری بازدید میدانی از پرو ژه های سطح شهر توسط شهردار و عضو محترم شورای اسلامی شهر ملارد

24 خرداد 1397

شهردار و شورای شهر از پروژه های سطح شهر بازدید نمودند

بازدید میدانی سلگی و عضو شوری اسلامی شهر ملارد در مورخ 97/03/23 ازپروژه های سطح شهر

24 خرداد 1397

گزارش تصویری بازدید سلگی از قسمت های مختلف ساختمان مرکزی شهرداری ملارد

 بازدید سرزده سلگی شهردار ملارد در مورخ 97/03/08 از قسمت های مختلف شهرداری ملارد

08 خرداد 1397