موسوی شهردار ملارد از مجتمع تجاری پاسارگاد بازدید نمودند.

موسوی در مورخ 98/05/22 به جهت اجرای طرح راه اندازی بازار پاسارگاد از این مجتمع تجاری بازدید نمودند.

23 مرداد 1398

بازدید ریاست اداره بازرسی شهرداری ملارد از پروژه سوله ورزشی حریم

بازدید ریاست اداره بازرسی شهرداری ملارد از پروژه سوله ورزشی حریم

31 ارديبهشت 1398

بازدید دکتر ایازی از بازار پاسارگاد شهرداری ملارد

معاون محترم وزیر بهداشت و درمان از بازار بزرگ پاسارگاد در مورخ 97/10/22 بازدید نمودند.

25 دی 1397

بازدید رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار ملارد از منطقه یک شهرداری ملارد

علی برزگر میزبان رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و سلگی شهردار ملارد بود.

16 دی 1397

گزارش تصویری بازدید سلگی از قسمت های مختلف ساختمان مرکزی شهرداری ملارد

 بازدید سرزده سلگی شهردار ملارد در مورخ 97/10/01 از قسمت های مختلف شهرداری 

01 دی 1397

بازدید مسئولین شهر از پروژه های عمرانی در شهر ملارد.

مسئولین شهرستان ملارد از پروژه های در دست اقدام شهرداری بازدید نمودند.

20 آذر 1397

به مناسبت روز معلولین با حضور مسئولین شهر برگزار گردید.

حضور امام جمعه محترم ،فرماندار محترم ملارد و سلگی در مراکز توانبخشی شهر ملارد

14 آذر 1397