بازدید شهردار و عضو محترم شورای اسلامی شهر ملارد در سطح شهر +تصاویر

گزارش تصویری بازدید میدانی از پرو ژه های سطح شهر توسط شهردار و عضو محترم شورای اسلامی شهر ملارد

24 خرداد 1397

شهردار و شورای شهر از پروژه های سطح شهر بازدید نمودند

بازدید میدانی سلگی و عضو شوری اسلامی شهر ملارد در مورخ 97/03/23 ازپروژه های سطح شهر

24 خرداد 1397

گزارش تصویری بازدید سلگی از قسمت های مختلف ساختمان مرکزی شهرداری ملارد

 بازدید سرزده سلگی شهردار ملارد در مورخ 97/03/08 از قسمت های مختلف شهرداری ملارد

08 خرداد 1397

حضور دکترعباس آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی در شهر ملارد

وزیر محترم راه و شهر سازی با حضور خود از پروژه های شهر ملارد در روز سه شنبه مورخ 97/02/11 بازید نمودند. 

13 ارديبهشت 1397

گزارش تصویری بازدید اعضای محترم شورای شهر ملارد از پروژه های در دست اقدام

سلگی و اعضای شورای شهر ملارد از نحوه روند پیشرفت پروژه ها در سطح شهر ملارد مورخ 97/02/06 بازدید نمودند. 

08 ارديبهشت 1397

بازدید شهردار و اعضا محترم شورای اسلامی شهر ملارد از پروژه اسپرت پارک

اعضای شورای اسلامی شهر ملارد از روند پیشرفت پروژه اسپرت پارک در مورخ 97/01/28 بازدید نمودند

30 فروردين 1397

بازدید علی سلگی از روند پیشرفت پروژه بلوار شقایق

شهردار ملارد از پروژه روکش آسفالت بلوار شقایق در مورخ 96/12/11 بازدید نمودند.  

12 اسفند 1396