بازدید علی سلگی از پروژه های دردست اقدام سطح شهر

شهردار ملارد از اقدامات عمرانی و چگونگی پیشرفت آنها در سطح شهر در مورخ 96/12/01 بازدید نمودند.

02 اسفند 1396

بازدید علی سلگی از پروژه بازار موبایل در شهر ملارد

علی سلگی شهردار ملارد از روند پیشرفت پروژه بازارموبایل در مورخ 96/11/18 بازدید نمودند.

19 بهمن 1396

بازدید علی سلگی از پروژه های بازار موبایل و سوله ورزشی

علی سلگی شهردار ملارد از روند پیشرفت بازار موبایل و سوله ورزشی در مورخ 96/11/05 بازدید نمودند.   

07 بهمن 1396

بازدید شهردار ملارد به همراه اعضای شورای اسلامی شهر از پایگاه امداد و نجات هلال احمر

علی سلگی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ملارد از آمادگی پایگاه امداد و نجات هلال احمر  یوسف آباد قوام در مورخ 96/10/07 بازدید نمودند.

09 دی 1396

گزارش تصویری بازدید سلگی از پروژه های سطح شهر

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد بازدید چند ساعته علی سلگی از روند پیشرفت پروژه های سطح شهر ملارد در مورخ 96/09/17 به روایت تصویر  

18 آذر 1396

بازدید علی سلگی شهردار ملارد از پروژه های سطح شهر

علی سلگی از روند پیشرفت پروژه های در حال احداث سطح شهر در روز جمعه مورخ 96/09/17 بازدید نمودند .

18 آذر 1396

بازدید شهردار ملارد از پروژه های عمرانی شهر ملارد

مهندس خراسانی به همراه معاون فنی عمرانی و مدیر عامل سازمان فضای سبز از پروژه های عمرانی شهر ملارد بازدید به عمل آورد . 

06 دی 1395