بازدید شهردار ملارداز پروژه ساختمان اداری ایستگاه شماره3 آتش نشانی ملارد

مهندس خراسانی به همراه مدیر عامل سازمان فضای سبز و معاون فنی عمرانی از پروژه ساختمان اداری ایستگاه شماره 3 آتش نشانی شهرداری ملارد بازدید به عمل آوردند . 

06 دی 1395

بازدید شهردار ملارد از پروژه پارک بانوان ملارد

شهردار ملارد به همراه معاون فنی عمرانی از پروژه پارک بانوان ملارد بازدید به عمل آورد . 

06 دی 1395

به مناسبت هفته پژوهش صورت گرفت :

بازدید اعضای کمیته پژوهش شهرستان ملارد از پارک علم و فناوری استان البرز . 

23 آذر 1395

بازدید معاونت فنی عمرانی از پروژه های عمرانی در حال اجرا در سطح شهر ملارد

مهندس سلگی در تاریخ 95/09/17 از پروژه های در حال اجرا در سطح شهر ملارد بازدید به عمل آوردند .  

21 آذر 1395

بازدید معاونت فنی عمرانی از پروژه های عمرانی در حال اجرا در سطح شهر ملارد

مهندس سلگی در هفته سوم آبن ماه از پروژه های در حال اجرا در سطح شهر ملارد بازدید به عمل آوردند .  

23 آبان 1395

بازدید شهردار و فرماندار ملارد از روند پیشرفت عملیات عمرانی ساختمان جدید فرمانداری

در تاریخ 95/08/17 شهردار ملارد و فرماندار شهرستان ملارد به همراه معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد از روند پشرفت عملیات عمرانی ساختمان جدید فرمانداری ملارد در شهرک اداری این شهر بازدید به عمل آوردند . 

23 آبان 1395

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر ملارد از پروژه های عمرانی

عضو شورای اسلامی شهر ملارد به همراه معاون فنی عمرانی شهرداری ملارد از پروژه های عمرانی سطح شهر بازدید به عمل آوردند . 

15 آبان 1395