بازدید از نمایشگاه رسانه های دیجیتال

پرسنل اداره روابط عمومی شهرداری ملارد به همراه مسئولین روابط عمومی سازمان های تابعه شهرداری از نمایشگاه رسانه های دیجیتال در تهران بازدید  به عمل آوردند . 

11 آبان 1395

بازدید معاون پارلمانی رئیس جمهور و هیئت همراه از گلزار شهدای ملارد

همزمان با هفته دولت  معاون  پارلمانی رئیس جمهور و هیئت همراه  ازگلزارشهداي ملارد بازديد نمودند. 

09 شهریور 1395

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر ملارد از پروژه های عمرانی

 اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در طول هفته گذشته از پروژه های عمرانی سطح شهر بازدید به عمل آوردند .  

06 شهریور 1395

بازدید شهردار ملارد از پروژه پارک بانوان ملارد

علی اکبر خراسانی شهردار ملارد از پروژه پارک بانوان ملارد بازدید به عمل آورد . 

04 شهریور 1395

بازدید شهردار ملارد از پروژه مجتمع تجاری - سرمایه گذاری پاسارگاد

علی اکبر خراسانی شهردار ملارد از پروژه مجتمع تجاری - سرمایه گذاری پاسارگاد بازدید به عمل آورد . 

04 شهریور 1395

بازدید شهردار ملارد از واحد هماهنگی پارک بانوان مادر مارلیک

شهردار ملارد از واحد هماهنگی پارک بانوان مادر در مارلیک در تاریخ 95/05/28 بازدید به عمل آوردند . 

31 مرداد 1395

بازدید شهردار ملارد از پروژه پارک ورزشی

شهرداری ملارد از پروژه پارک ورزشی در مارلیک بازدید به عمل آورد . 

30 مرداد 1395