بازدید مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور از خطوط تاکسیرانی شهر ملارد بمنظور اجرای پایلوت هوشمند سازی ناوگان تاکسیرانی

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور با حضور در شهر ملارد ضمن بازدید از خطوط مختلف و مهم تاکسیرانی در راستای اجرایی شدن طرح پایلوت هوشمندسازی ناوگان در جریان امکانات موجود قرار گرفت......

17 آبان 1394