بازدید ریاست اداره بازرسی شهرداری ملارد از پروژه سوله ورزشی حریم

بازدید ریاست اداره بازرسی شهرداری ملارد از پروژه سوله ورزشی حریم

31 ارديبهشت 1398

آقای پژمان ملکی به عنوان سرپرست بازرسی شهرداری ملارد منصوب گردید

آقای پژمان ملکی به عنوان سرپرست بازرسی شهرداری ملارد منصوب گردید

24 بهمن 1397

اطلاعیه - جلوگیری از بازرسی غیر قانونی از مخازن سی ان جی

هرگونه بازدید از مخازن سی ان جی تاکسی های تحت پوشش و اخذ وجه از رانندگان به عنوان شرکت های بازرسی بدون هماهنگی سازمان تاکسیرانی ، غیر قانونی می باشد.

18 خرداد 1395

کیوان صادقی

کیوان صادقی

ریاست اداره بازرسی

22 شهریور 1394