ترمیم و بازسازی جداول پارک خیابان کاشانی در حال انجام می باشد

اجرای طرح بازسازی جداول فرسوده پارک ها مورخ 97/01/23 در حال انجام می باشد.

26 فروردين 1397

پل ها و نرده های بلوار رسول اکرم (ص) ترمیم و باز سازی شد.

نرده ها و پل های فلزی بلوار رسول اکرم (ص) مورد بازسازی قرار گرفت.

06 فروردين 1397

بازدید از روند بازسازی و جدول گذاری معابر پارک امام خمینی (ره)

عملیات ترمیم و بازسازی جدولگذاری معابر پارک امام خمینی (ره) در حال انجام می باشد. 

30 دی 1396

ترمیم و بازسازی نهرهای بلوار رسول اکرم (ص)

طرح عملیاتی شدن اجرای ترمیم و بازسازی نهرهای فرسوده در سطح شهر ملارد آغاز گردید.

08 آذر 1396

اتمام عملیات اصلاح هندسی جداول بلوار رسول اکرم (ص)

طرح بازسازی و ترمیم جداول نهرهای خیابان های سطح شهر به اتمام رسید.

24 آبان 1396

بازسازي سقف و اتمام سنگ كف محل دفن شهداي گمنام

به همت واحد امانی و با همکاری سازمان بهشت شهداء بازسازي سقف و اتمام سنگ كف محل دفن شهداي گمنام پارک امام خمینی (ره) در تاریخ 95/09/04انجام شد . 

06 آذر 1395

مرمت و بازپیرایی فضای سبز فرمانداری ملارد به همراه اجرای سیستم آبیاری قطره ای

به همت سازمان فضای سبز شهرداری ملارد صورت گرفت : مرمت و بازسازی فضای سبز فرمانداری ملارد به همراه اجرای سیستم آبیاری قطره ای  

03 آبان 1395