فاز نهایی باز سازی پارک امام خمینی (ره)

اجرای جدولگذاری و کفپوش فضای بازی پارک امام خمینی (ره) در حال انجام می باشد .

27 آبان 1397

اتوبوس های فرسوده سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد بازسازی می گردند

بازسازی و تحویل یک دستگاه اتوبوس بخش خصوصی توسط سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد

26 آبان 1397

تاکسی های فرسوده نوسازی خواهند شد.

سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد در طرح سراسری بازسازی تاکسی های فرسوده شهر ملارد نوسازی می گردند. 

02 مرداد 1397

گزارش تصویری از عملیات جدولگذاری و بازسازی پارک شیوا

عملیات بازسازی جداول و کفپوش پارک شیوا واقع  در فاز سه مارلیک در حال انجام است.

08 خرداد 1397

ترمیم و بازسازی جداول پارک خیابان کاشانی در حال انجام می باشد

اجرای طرح بازسازی جداول فرسوده پارک ها مورخ 97/01/23 در حال انجام می باشد.

26 فروردين 1397

پل ها و نرده های بلوار رسول اکرم (ص) ترمیم و باز سازی شد.

نرده ها و پل های فلزی بلوار رسول اکرم (ص) مورد بازسازی قرار گرفت.

06 فروردين 1397

بازدید از روند بازسازی و جدول گذاری معابر پارک امام خمینی (ره)

عملیات ترمیم و بازسازی جدولگذاری معابر پارک امام خمینی (ره) در حال انجام می باشد. 

30 دی 1396