بازپیرایی فضای سبز میدان میدان اطلس در حال انجام می باشد.

میدان اطلس واقع در سرآسیاب در مورخ 97/03/28 بازپیرایی گردید.  

31 خرداد 1397

درختان كهنسال چنار در خیابان چناران ،در مسیر بازپیرائی

فضای سبز خیابان چناران در فاز سه مارلیک مورد بازپیرایی قرار گرفت.

21 خرداد 1397

باز پیرایی فضای سبز انتهای پارک اباصالح آغاز گردید

فضای سبز پارک اباصالح  مورد بازپیرایی و کاشت گلهای جدید قرار گرفت.

17 خرداد 1397

بازپیرایی درختان خیابان چناران در مارلیک آغاز گردید.

فضای سبز در خیابان چناران از مورخ 97/02/26 شروع گردیده است.

29 ارديبهشت 1397

طرح بازپیرایی و احیاء فضای سبز میدان آزادگان آغاز شد .

بازپیرایی فضای سبز میدان آزادگان واقع در غرب سرآسیاب در مورخ  97/02/01  به پایان رسید .

08 ارديبهشت 1397

بازپیرایی پارکها و فضای سبز در شهر ملارد

عملیات بازپیرایی فضای سبز و معابر پارکها در دست اقدام است.

30 آبان 1396

آغاز عملیات باز پیرایی پارک امیر به مساحت 5800 متر مربع

جباری مدیر عامل سازمان پارکه و فضای سبز شهرداری گفت : طرح بازپیرایی فضاهای سبز شهر ملارد از اولویت های این سازمان می باشد.

09 مهر 1396