اجرای طرح بازپیرایی و وجین علف های هرز در فضاهای سبز شهرملارد

فضاهای سبز ، پارکها و میادین سطح شهر ملارد از مورخ 97/06/28 بازپیرایی شدند.

03 مهر 1397

اجرای بازپیرایی و وجین چند منطقه از فضای سبز شهر ملارد

طرح بازپیرایی فضاهای سبز شهرداری ملارد در سطح شهر اجرایی گردید.

24 شهریور 1397

اجرای بازپیرایی و وجین چند منطقه از سطح شهر ملارد

طرح بازپیرایی فضاهای سبز شهرداری ملارد در سطح شهر اجرایی گردید.

22 شهریور 1397

بازپیرایی فضای سبز میدان میدان اطلس در حال انجام می باشد.

میدان اطلس واقع در سرآسیاب در مورخ 97/03/28 بازپیرایی گردید.  

31 خرداد 1397

درختان كهنسال چنار در خیابان چناران ،در مسیر بازپیرائی

فضای سبز خیابان چناران در فاز سه مارلیک مورد بازپیرایی قرار گرفت.

21 خرداد 1397

باز پیرایی فضای سبز انتهای پارک اباصالح آغاز گردید

فضای سبز پارک اباصالح  مورد بازپیرایی و کاشت گلهای جدید قرار گرفت.

17 خرداد 1397

بازپیرایی درختان خیابان چناران در مارلیک آغاز گردید.

فضای سبز در خیابان چناران از مورخ 97/02/26 شروع گردیده است.

29 ارديبهشت 1397