ادامه اجرای بتن ریزی دیوار برشی طبقه منفی یک پارکینگ طبقاتی

دیوار برشی ضلع شرق و شمال پارکینگ طبقاتی از مورخ 97/03/21 در حال بتن ریزی می باشد.

29 خرداد 1397

سوله ورزشی پارک بانوان مارلیک درآغاز بتن ریزی فنداسیون قرار گرفت .

اجرای بتن ریزی فنداسیون سوله ورزشی اسپرت پارک از مورخ 97/03/20 شروع شد.

22 خرداد 1397

آغاز عملیات بتن ریزی به منظور اجرای کف پوش حیاط ساختمان شهرداری ملارد

تخریب و بتن ریزی حیاط ساختمان مرکزی شهرداری ملارد از مورخ 97/03/16 شروع شد.

20 خرداد 1397

عملیات بتن ریزی ستون های ساختمان جدید شورای اسلامی شهر ملارد

اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی ستون های ساختمان جدید شورای اسلامی شهر از مورخ 96/11/30 آغاز گردید.

02 اسفند 1396

اجرای فاز دوم عملیات بتن ریزی ساختمان جدید شورای شهر ملارد

ادامه عملیات فاز دوم بتن ریزی ساختمان جدید شورای اسلامی شهر ملارد در مورخ 96/10/30 آغاز گردید.

01 بهمن 1396

اتمام بتن ریزی فنداسیون ساختمان جدید شورای شهر ملارد

بتن ریزی فنداسیون ساختمان جدید شورای اسلامی شهر ملارد در مورخ 96/10/25 به اتمام رسید.  

27 دی 1396

آغاز اجرای عملیات بتن ریزی ساختمان جدید شورای شهر ملارد

بتن ریزی فنداسیون ساختمان جدید شورای شهر ملارد در حال اجرا می باشد.

25 دی 1396