اتمام بتن ریزی دیوار برشی در پارکینگ طبقاتی

بازکردن قالبها و اتمام بتن ریزی دیوارهای برشی در پارکینگ طبقاتی

24 آذر 1397

اجرای عملیات بتن ریزی دیواربرشی طبقه منفی دو پارکینگ طبقاتی آغاز گردید.

بتن ریزی دیواره های پارکینگ طبقاتی از مورخ 97/09/16 شروع شد.

19 آذر 1397

عملیات بتن ریزی ضلع جنوبی پارکینگ طبقاتی به اتمام رسید.

پایان عملیات بتن ریزی در ضلع جنوبی پروژه  پارکینگ طبقاتی

22 آبان 1397

اجرای عملیات بتن ریزی فنداسیون ضلع جنوبی پروژه پارکینگ طبقاتی آغاز گردید.

بتن ریزی فنداسیون ضلع جنوبی پروژه پارکینگ طبقاتی در حال انجام می باشد.

21 آبان 1397

عملیات بتن ریزی سقف منفی یک پارکینگ طبقاتی آغاز گردید.

بتن ریزی سقف منفی یک پارکینگ طبقاتی از مورخ 97/07/29 اجرایی گردیده است.

01 آبان 1397

بتن ریزی پشت بند جداول خیابان چناران و آماده سازی جهت اجرای آسفالت

پروژه عملیات جدولگذاری خیابان چناران به اتمام رسید.

13 مرداد 1397

عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی قسمت اول ستونهای آمفی تئاتر فرهنگسرا شروع شد.

پارت اول عملیات اجرایی ستون های آمفی تئاتر از مورخ 97/04/23 آغاز گردید.

25 تیر 1397