اتمام بتن ریزی سقف دوم فرهنگسرای شهرستان ملارد

عملیات بتن ریزی سقف دوم پروژه فرهنگسرای ملارد در مورخ 96/09/24  به پایان رسید .

25 آذر 1396

هم سطح سازی و بتن ریزی نوارهای حفاری شده در سطح شهر

زیر سازی و بتن ریزی و لکه گیری نوارهای حفاری سطح شهرتوسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

22 آذر 1396

عملیات بتن ریزی فاز یک پارکینگ طبقاتی به پایان رسید.

فاز یک بتن ریزی پروژه پارکینگ طبقاتی ملارد در مورخ 96/09/12 به اتمام رسید .

13 آذر 1396

عملیات بتن ریزی کف سایت جدید سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد به پایان رسید.

پس از قالب بندی و فنداسیون ، عملبات بتن ریزی کف ساختمان سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در مورخ  96/08/29 به اتمام رسید.

30 آبان 1396

اجرای عملیات بتن ریزی سقف آمفی تئاتر فرهنگسرا

عملیات بتن ریزی سقف سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای ملارد درمورخ 96/08/01 اجرایی گردید.

30 مهر 1396

اجرای عملیات زیرسازی و بتن ریزی کف مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده

عملیات زیرسازی و بتن ریزی کف مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده واقع در سرآسیاب شرقی توسط واحد امانی انجام  شد . 

01 آذر 1395

تکمیل و بتن ریزی سقف دوم ساختمان اداری مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده

به همت واحد امانی ملارد در تاریخ 95/08/29 سقف دوم ساختمان اداری مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده تکمیل و بتن ریزی شد . 

30 آبان 1395