بتن ریزی فونداسیون بازار موبایل انجام شد

بتن ریزی فونداسیون بازار موبایل ملارد توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

29 آبان 1395

عملیات قالب بندی و بتن ریزی دیوار ضلع جنوبی سکوی زباله

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد عملیات قالب بندی و بتن ریزی دیوار ضلع جنوبی سکوی زباله شهر ملارد در حال اجرا می باشد . 

20 آبان 1395

بتن ریزی دیوار ضلع جنوبی سکو زباله

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد بتن ریزی دیوار ضلع جنوبی سکوی زباله شهر ملارد در تاریخ 95/08/09 انجام شد . 

11 آبان 1395

آرماتور بندي و بتن ريزي ساختمان اداری مجموعه ورزشي خیابان مصيب زاده

با نظارت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد آرماتور بندي و بتن ريزي ساختمان اداری مجموعه ورزشي خیابان مصیب زاده انجام شد . 

06 آبان 1395

بتن ریزی مرحله پایانی دیوار ضلع شمال دیوار سکو زباله و ادامه زیرسازی قسمت رمپ سکو

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد  بتن ریزی مرحله پایانی دیوار ضلع شمال دیوار سکو زباله و ادامه زیرسازی قسمت رمپ سکو در تاریخ 95/08/03 انجام شد . 

04 آبان 1395

اجرای بتن ریزی و زیرسازی پیاده رو خیابان چناران مارلیک

در راستای زیباسازی فضاهای شهر و مناسب سازی پیاده روها و جداول سطح شهر عملیات بهسازی و زیر سازی  و اجرای بتن ریزی پیاده رو  خیابان چناران مارلیک انجام شد . 

10 اسفند 1394