عملیات بتن ریزی سقف منفی یک پارکینگ طبقاتی آغاز گردید.

بتن ریزی سقف منفی یک پارکینگ طبقاتی از مورخ 97/07/29 اجرایی گردیده است.

01 آبان 1397

بتن ریزی پشت بند جداول خیابان چناران و آماده سازی جهت اجرای آسفالت

پروژه عملیات جدولگذاری خیابان چناران به اتمام رسید.

13 مرداد 1397

عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی قسمت اول ستونهای آمفی تئاتر فرهنگسرا شروع شد.

پارت اول عملیات اجرایی ستون های آمفی تئاتر از مورخ 97/04/23 آغاز گردید.

25 تیر 1397

عملیات بتن ریزی دیواربرشی در طبقه منفی یک پارکینگ طبقاتی آغاز شد

مرحله اجرایی بتن ریزی دیواربرشی وستونها در پارکینگ طبقاتی در مورخ 97/04/09

19 تیر 1397

بتن ریزی قسمت دوم سقف طبقه همکف ساختمان شورای شهر آغاز گردید.

ادامه عملیات عمرانی در پروژه احداث ساختمان جدید شورای شهر در مورخ 97/04/03 

09 تیر 1397

ادامه اجرای بتن ریزی دیوار برشی طبقه منفی یک پارکینگ طبقاتی

دیوار برشی ضلع شرق و شمال پارکینگ طبقاتی از مورخ 97/03/21 در حال بتن ریزی می باشد.

29 خرداد 1397

سوله ورزشی پارک بانوان مارلیک درآغاز بتن ریزی فنداسیون قرار گرفت .

اجرای بتن ریزی فنداسیون سوله ورزشی اسپرت پارک از مورخ 97/03/20 شروع شد.

22 خرداد 1397