مانور نمادین خودروهای ستاد بحران در ملارد برگزار شد.

حضور کلیه خودروهای ستاد بحران در یک مانور نمادین در مورخ 97/10/06 برگزار گردید.

09 دی 1397

خط کشی محل فرود هلی کوپتر درچند بوستان شهر ملارد

 خط کشی  محل فرود هلی کوپتر ازمصوبات ستاد مدیریت بحران در سطح شهر ملارد انجام شد .

21 آبان 1397

جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بحران در شهرداری ملارد

علی سلگی : کلیه پرسنل شهرداری و سازمان های تابعه شهرداری ملارد به منظور خدمات به شهروندان محترم آماده باش هستند.

08 بهمن 1396

تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری ملارد

ستاد مدیریت بحران شهرداری ملارد در مورخ 96/10/07  به ریاست علی سلگی تشکیل جلسه داد.

07 دی 1396

سلگی : اماکن عمومی سطح شهر آماده اسکان موقت شهروندان محترم در زمان بحران می باشند .

شهرداری ملارد نسبت به آماده سازی کلیه اماکن عمومی در سطح شهر برای اسکان موقت شهروندان محترم در زمان بحران  اقدام نموده  است .

07 دی 1396

تشکیل جلسه فوری ستاد مدیریت بحران در فرمانداری شهرستان ملارد 96/10/06

پس از وقوع زلزله 4.2 در مقیاس ریشتر در شهرستان ملارد  در ساعت 54  بامداد روز چهارشنبه ستاد مدیریت بحران شهرستان ملارد تشکیل جلسه داد.

06 دی 1396

تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران با محوریت شهر ملارد

ستاد مدیریت بحران استان تهران مشترک با جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ملارد در مورخ 96/10/04 نشکیل جلسه داد.

05 دی 1396