عملیات زیر سازی ورودی بلوار بسیج به اتمام رسید.

اجرای عملیات زیرسازی بلوار بسیج در مورخ 96/12/23  به اتمام رسید.

26 اسفند 1396

عملیات تسطیح و زیر سازی لاین شمالی بلوار بسیج آغاز گردید.

اجرای عملیات تسطیح زیر سازی لاین شمالی بلوار بسیج از مورخ 96/12/02 شروع شده است. 

05 اسفند 1396

اتمام عملیات زیر سازی و تسطیح لاین جنوبی بلوار بسیج

عملیات تسطیح و زیر سازی لاین جنوبی بلوار بسیج در مورخ 96/11/29 به پایان رسید.

30 بهمن 1396

گلباران گلزار شهدای ملارد به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج

مراسم گلباران گلزار شهدا به مناسبت هفته بسیج در روز پنج شنبه مورخ 96/09/02 انجام گرفت .

04 آذر 1396

معرفی رئیس شورای عالی قشر نخبگان حوزه بسیج ادارات شهرستان ملارد

طی حکمی کیوان صادقی رئیس اداره بازرسی شهرداری ملارد بعنوان رئیس شورای عالی قشر نخبگان بسیج ادارات شهرستان ملارد برگزیده شد.

05 آذر 1396

هفته بسیج گرامی باد

آخرین پیام امام خمینی (ره)به بسیجیان به مناسبت هفته بسیج

04 آذر 1396