بهسازی و جدول گذاری بلوار راغب و خیابان بهاره شرقی

عملیات جدولگذاری در پروژه بهاره شرقی آغز گردیده است.

22 دی 1397

جدول گذاری حدفاصل خیابان اطلس شرقی تا بهاره شرقی در بلوار راغب

عملیات جدول گذاری حدفاصل خیابان اطلس شرقی تا بهاره شرقی در بلوار راغب در تاریخ 95/06/27 توسط واحد امانی شهرداری ملارد انجام شد . 

01 مهر 1395

اجرای کفپوش ضلع شرقی بلوار شهید راغب و ضلع جنوبی خیابان مصیب زاده

اجرای کفپوش ضلع شرقی بلوار شهید  راغب و ضلع جنوبی خیابان مصیب زاده با نظارت  معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد توسط پیمانکاران طرف قرارداد انجام پذیرفت . 

23 دی 1394