عملیات تسطیح و جمع آوری نخاله های دپو شده حاشیه بلوار شهیدان شوریابی

شهردار ملارد : در راستای طرح زیبا سازی منظر شهری و همچنین جمع آوری نخاله های دپو شده در حاشیه بلوار شهیدان شوریابی عملیات تسطیح این محور در تاریخ ۹۷/۱۲/۶ توسط معاونت خدمات شهری انجام شد .

06 اسفند 1397