پروژه بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره) افتتاح گردید

مراسم افتتاح بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) با حضور ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد

21 بهمن 1397

عملیات آسفالت پروژه بلوار آیت الله رفسنجانی به پایان رسید.

اجرای آسفالت پروژه بلوار آیت اله رفسنجانی در مورخ 97/08/02 به اتمام رسید.

05 آبان 1397

اجرای پی کنی و جدول گذاری در بلوار ارغوان مارلیک

جدولگذاری به صورت نهر در ضلع غرب بلوار ارغوان

17 خرداد 1397

اجرای بتن مگر رفوژ میانی بلوار شهید جمور

تخریب و اجرای بتن مگر رفوژ میانی بلوار شهید جمور (سه بانده) حد فاصل میدان ارتش تا میدان ساعت در مورخ 97/03/09 انجام گردید.

12 خرداد 1397

عملیات زیر سازی ورودی بلوار بسیج به اتمام رسید.

اجرای عملیات زیرسازی بلوار بسیج در مورخ 96/12/23  به اتمام رسید.

26 اسفند 1396

آغاز عملیات قیر پاشی ضلع شمالی بلوار شهیدان شوریابی

ضلع شمالی بلوار شهیدان شوریابی در مورخ 96/12/13 عملیات قیر پاشی آن انجام گردیده است. 

15 اسفند 1396

5500 متر مربع روکش آسفالت در بلوار شقایق انجام گردید.

اجرای روکش آسفالت بلوار شقایق در روز جمعه مورخ 96/12/10  به متراژ 5500 متر مربع 

12 اسفند 1396