اجرای عملیات روکش آسفالت بلوار نیایش آغاز شد.

عملیات روکش آسفالت بلوار نیایش به میزان 220 تن درمورخ 96/10/18  اجرا گردید .

19 دی 1396

ادامه عملیات زیر سازی بلوار شقایق

عملیات زیر سازی بلوار شقایق حد فاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق در حال انجام می باشد. 

19 دی 1396

آماده سازی و بتن ریزی سکوهای سوله ورزشی بلوار شهید مطهری غربی

سکوهای داخلی سوله ورزشی جنب فرهنگسرا واقع در بلوار شهید مطهری غربی در مورخ 96/09/20 بتن ریزی شد.

23 آذر 1396

باز پیرایی فضای سبز بلوار ارغوان واقع در مارلیک آغاز گردید .

بلوار ارغوان  توسط سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری ملارد مورد بازپیرائی قرار گرفت.

05 آذر 1396

ادامه جدولگذاری بلوار حدفاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق

عملیات جدولگذاری کناری از میدان سپاه تا شهر ک شقایق همچنان ادامه دارد.

24 آبان 1396

تسطیح و رگلاژ بلوار جنت برای آماده سازی عملیات آسفالت

عملیات تسطیح و رگلاژ بلوار جنت حد فاصل شهرک شقایق تا میدان قلعه فرامرز آغاز گردیده است.

17 آبان 1396

کاشت گل و باز پیرایی بلوار نیایش آغاز گردید.

باز پیرایی و ایجاد فضای سبز بلوارهای شهر ملارد آغاز گردیده است.

25 مهر 1396