ادامه جدول گذاری پیاده روی پارک ولایت بلوار نیایش

جدول گذاری پیاده روی پارک ولایت بلوار نیایش توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در حال اجرا می باشد . 

02 آذر 1395

سنگ کاری بازار روز بلوار شهید جمور مارلیک

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری سنگ کاری نمای بیرونی بازار روز بلورا شهید جمور مارلیک تمام شد . 

29 آبان 1395

روکش آسفالت بلوار راغب

روکش آسفالت بن بست چهاردهم بلوار راغب توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

24 آبان 1395

روکش آسفالت بلوار شهید جمور مارلیک

روکش آسفالت بلوار شهید جمور مارلیک توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در حال اجرا می باشد .

20 آبان 1395

رنگ آمیزی جداول بلوار شهید جمور مارلیک

رنگ آمیزی جداول بلوار شهید جمور مارلیک توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد انجام شد . 

20 آبان 1395

لکه گیری و روکش آسفالت بلوار هفت تیر مارلیک

لکه گیری و روکش آسفالت بلوار هفت تیر مارلیک توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

15 آبان 1395

رنگ آمیزی جداول کناری بلوار الغدیر شهر ملارد

رنگ آمیزی جداول کناری بلوار الغدیر ملارد توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد انجام شد . 

13 آبان 1395