عملیات تراش آسفالت قدیمی بلوار شهید جمور

عملیات تراش آسفالت قدیمی بلوار شهید جمور توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در حال انجام می باشد . 

29 شهریور 1395

زیرسازی و جدول گذاری کوچه گلستان پنجم در بلوار راغب

زیرسازی و جدول گذاری کوچه گلستان پنجم در بلوار راغب توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

27 شهریور 1395

زیرسازی و آسفالت بلوار راغب انجام شد

زیرسازی و آسفالت بلوار راغب توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

10 شهریور 1395

جدول گذاری بلوار شهید جمور مارلیک

توسط معاونت فنی ععمرانی شهرداری ملارد صورت گرفت : جدول گذاری بلوار شهید جمور مارلیک حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است . 

04 مرداد 1395

رنگ آمیزی جدول بلوار الغدیر شهر ملارد

رنگ آمیزی جدول بلوار شهید مرشدی ملارد توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد انجام شد . 

22 تیر 1395

رنگ آمیزی دیوار ضلع غربی بلوار رسول اکرم (ص)

رنگ آمیزی دیوار ضلع غربی بلوار رسول اکرم (ص) توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد انجام شد . 

27 خرداد 1395

لوله گذاری بلوار شهید جمور (سه بانده )

لوله گذاری بلوار سه بانده توسط واحد تاسیسات سازمان فضای سبز شهرداری ملارد انجام شد . 

21 خرداد 1395