نصب بنرهای رعایت نکات ایمنی در سطح شهر ملارد

بنرهای رعایت نکات ایمنی در سطح شهر ملارد در مورخ 96/09/26 نصب گردید.

29 آذر 1396

چاپ و نصب بنرهای اهمیت و جایگاه انتخابات

بنرهای اهمیت و جایگاه انتخابات و حضور مردم در این امر ملی صبح امروز چاپ و توسط تیم اجرایی اداره روابط عمومی شهرداری ملارد نصب شد . 

27 بهمن 1394