اتمام روکش مکانیزه آسفالت خیابان بهاره شرقی

 اتمام روکش مکانیزه آسفالت خیابان بهاره شرقی 

27 بهمن 1397

تراش آسفالت خیابان بهاره شرقی به منظور روکش آسفالت

عملیات تراش آسفالت خیابان بهاره شرقی از مورخ 97/10/17 آغاز گردید.

22 دی 1397

حفر چاه در بن بست سه راهی خیابان بهاره شرقی

توسط واحد امانی شهرداری ملارد صورت گرفت : حفر چاه در بن بست سه راهی خیابان بهاره شرقی . 

31 شهریور 1395