گزارش عملکرد سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد در بهمن ماه 1394

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد سازمان تاکسیرانی  شهرداری ملارد در بهمن ماه 1394 به شرح ذیل می باشد : 

03 اسفند 1394

گزارش عملکرد واحد سد معبر معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در بهمن ماه 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد سد معبر معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در بهمن ماه 94 به شرح ذیل می باشد : 

29 بهمن 1394

گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در بهمن ماه 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد امور شهر  معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در بهمن ماه 94 به شرح ذیل می باشد : 

 

29 بهمن 1394

گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در بهمن ماه 94 بخش سوم

گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در بهمن ماه 94 بخش سوم به روایت تصاویر : 

29 بهمن 1394

گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در بهمن ماه 94 بخش دوم

گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در بهمن ماه 94 بخش دوم به روایت تصاویر : 

29 بهمن 1394

فعالیت های انجام شده توسط سازمان آتش نشانی شهرداری ملارد در دهه مبارک فجر 94

5 مورد از اهم اقدامات و فعالیت های صورت گرفته توسط  سازمان آتش نشانی شهرداری ملارد در دهه مبارک فجر 94

29 بهمن 1394

ملاقات عمومی شهردار با شهروندان 27 بهمن 94

ملاقات عمومی شهردار ملارد  هر هفته سه شنبه با شهروندان ملاردی در راستای بررسی مشکلات و درخواست های آنها برگزار می گردد . 

27 بهمن 1394