اجرای نصب تعداد ۱۵۰ عدد تابلوهای نام گذاری معابر شهری ملارد

معاونت خدمات شهری شهرداری ملارد گفت : با هدف بهبود وضعیت شناسایی معابر و دسترسی آسان شهروندان به معابر اصلی عملیات نصب تعداد ۱۵۰ عدد تابلوی نام گذاری معابر شهری در شهر ملارد در تاریخ ۹۷/۱۲/۶ آغاز شد . 

06 اسفند 1397

احداث و نصب تابلوی ورودی شهر ملارد از سمت جاده اندیشه

تابلو خوش آمدگویی به شهر ملارد از سمت جاده اندیشه در مورخ 97/04/29 جانمایی و نصب گردید.

03 مرداد 1397

تابلوهای شناسایی برای بوستان های شهر ملارد

به همت سازمان پارکها : بوستان ها و پارک های شهرملارد دارای تابلو می شوند.

07 آذر 1396

تعمیر 7 عدد تابلو راهنمایی در سطح شهر

به همت معاونت  ترافیک شهرداری ملارد صورت گرفت : تعمیر 7 عدد تابلو راهنمایی در سطح شهر  

18 آذر 1395

نصب انواع تابلوها و علائم ترافیکی

توسط معاونت ترافیک و حمل و نقل شهرداری ملارد صورت گرفت : تعداد 38 مورد از انواع تابلوها و علائم ترافیکی در محدوده خدماتی و حریم شهر نصب شد . 

16 آذر 1395

جمع آوری تابلوهای صنوف سطح شهر به تعداد 20 مورد

علیرضا عبدالملکی : در مهر سال 95 تعداد 20 مورد تابلوی صنوف سطح شهر توسط واحد ساماندهی جمع آوری شدند . 

09 آبان 1395

نصب انواع تابلوها و علائم ترافیکی در محدوده خدماتی و حریم شهر

توسط معاونت ترافیک و حمل ونقل شهرداری ملارد صورت گرفت : نصب تعداد 130 مورد از انواع تابلوها و علائم ترافیکی در محدوده خدماتی و حریم شهر . 

01 شهریور 1395