شهر ملارد میزبان نخستین دوره مسابقات فوتسال اتحادیه تاکسی رانی های کشور

حضور تیم شهردای ملارد در مسابقات فوتسال تاکسی رانی های کشوردر مورخ 10/20/ 97

22 دی 1397

اجرای طرح خط کشی حریم ایستگاه های تاکسی در سطح شهر ملارد

طرح خط کشی حریم ایستگاه های تاکسی از مورخ 97/02/12 در شهر ملارد آغاز گزدید.

16 ارديبهشت 1397