راه اندازی خط تاکسیرانی روبروی دادگستری ملارد

به منظور رفاه حال شهروندان ملارد خط تاکسیرانی روبروی دادگستری ملارد راه اندازی گردید.

15 شهریور 1397

آموزش رانندگان سرویس مدارس تحت نظارت سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد

فراخوان رانندگان سرویس مدارس و آموزش های لازم برای ثبت نام در سامانه سپند

14 شهریور 1397

انتخابات نمایندگان خطوط سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد

فلاح نژاد: وظیفه نمایندگان خطوط تاکسیرانی برقراری نظم به منظور سرویس دهی  بهتر به شهرندان محترم می باشد. 

25 دی 1396

گزارش عملکرد سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد در اذر ماه 96

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ملارد در اذرماه 96 به شرح ذیل می باشد.

11 دی 1396

گزارش عملکرد سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد در آبان ماه 96

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ملارد در آبان ماه 96 به شرح ذیل می باشد.

13 آذر 1396

بازدید دوره ای مدیر عامل تاکسیرانی از تاکسیداران سطح شهر ملارد

فلاح نژاد در مورخ  96/08/06 جهت حل مشکلات در جمع تاکسیداران خط ملارد به بیدگنه حاضر شد.

10 آبان 1396