گزارش تصویری از مراسم تجلیل از کارمندان نمونه شهرداری ملارد

مراسم تجلیل از کارمندان نمونه شهرداری ملارد در روز پنج شنبه مورخ 98/06/14 

07 شهریور 1398

مراسم تجلیل از کارمندان نمونه شهرداری ملارد

با حضور ریاست شورای شهر ملارد از کارمندان نمونه شهرداری تجلیل بعمل آمد

07 شهریور 1398

حضور علی سلگی در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر شهرستان ملارد

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر شهرستان ملارد در مورخ 97/09/27  برگزار شد.

28 آذر 1397

رونمایی از کتاب تجلیل از کتاب داران به مناسبت هفته فرهنگی شهرستان ملارد

حضور مسئولین شهر در مراسم تجلیل از کتاب داران در هفته فرهنگی

05 آذر 1397

نجلیل از همکار روشندل در روز عصای سفید

از همکار روشندل در روز عصای سفید قدر دانی و تجلیل گردید.

24 مهر 1397

حضور شهردار ملارد در مراسم تجلیل ازمدرسین و هنرجویان خانه فرهنگ

مراسم تجلیل ازمدرسین و هنرجویان خانه فرهنگ در مورخ 97/06/19 برگزار گردید.

19 شهریور 1397

حضور علی سلگی در مراسم تجلیل از قهرمانان فوتبال شهرستان ملارد

 شهردار ملارد در مراسم تجلیل از قهرمانان فوتبال شهرستان در مورخ 97/06/14 شرکت نمودند.

15 شهریور 1397