تسطیح و رگلاژ و کوبیدن خیابان ضلع جنوبی و شرقی ساختمان جدید فرمانداری ملارد

تسطیح و رگلاژ و کوبیدن خیابان ضلع جنوبی و شرقی ساختمان جدید فرمانداری ملارد توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

24 آبان 1395

تسطیح و رگلاژ و کوبیدن خیابان یاس مارلیک

تسطیح و رگلاژ و کوبیدن خیابان یاس مارلیک توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

11 آبان 1395

تخريب آسفالت ، جمع آوري نخاله ، تسطيح و رگلاژ خیابان ياس مارليك

به همت واحد امانی شهرداری ملارد صورت گرفت : تخريب آسفالت ، جمع آوري نخاله ، تسطيح و رگلاژ خیابان  ياس مارليك . 

09 آبان 1395

جمع آوري نخاله و تسطيح و آماده سازي محوطه ساختمان جدید فرمانداري ملارد

به همت واحد امانی شهرداری ملارد نخاله های ساختمانی محوطه ساختمان جدید فرمانداري ملارد و عملیات تسطيح و آماده سازي نیز انجام شد .  

06 آبان 1395

تسطیح تراشه آسفالت,کوچه کتابخانه سلیمی ملارد

توسط واحد امانی شهرداری ملارد صورت گرفت : تسطیح تراشه آسفالت,کوچه کتابخانه سلیمی ملارد . 

25 مهر 1395

تسطیح و آبپاشی وکوبیدن مصالح زير اساس خیابان گل مریم مارلیک

 تسطیح و آبپاشی وکوبیدن مصالح زير اساس خیابان گل مریم مارلیک توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

25 مهر 1395

تسطیح و رگلاژ و آب پاشی و کوبیدن خیابان بلوار شهید جمور

تسطیح و رگلاژ و آب پاشی و کوبیدن خیابان بلوار شهید جمور  توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .

31 شهریور 1395