تسطیح و رگلاژ ضلع شرقی خیابان دکتر حسابی

تسطیح و رگلاژ  ضلع شرقی خیابان دکتر حسابی توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

11 شهریور 1395

لجن برداری ، نخاله برداری ، تسطیح اطراف محل احداث بیمارستان ملارد

لجن برداری ، نخاله برداری ، تسطیح اطراف محل احداث بیمارستان ملارد از تاریخ 95/05/30 الی 95/06/05 انجام شد . 

06 شهریور 1395

تخریب و تسطیح و زیرسازی پیاده روی خیابان کسری مارلیک

تخریب و تسطیح و زیرسازی پیاده روی خیابان کسری مارلیک  توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

04 شهریور 1395

تسطیح و رگلاژ پیاده رو های پارک پرنیان مارلیک

تسطیح و رگلاژ پیاده رو های پارک پرنیان مارلیک توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

04 شهریور 1395

تسطیح و رگلاژ میدان دوم ملارد ویلای شمالی

تسطیح و رگلاژ میدان دوم ملارد ویلای شمالی توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

03 شهریور 1395