تسطیح و همسان سازی حاشیه محور چیتگر آغاز گردیده است.

عملیات تسطیح و همسان سازی ضلع شمالی محور چیتگر در مورخ 96/12/17 در حال انجام می باشد.

21 اسفند 1396

اتمام عملیات تسطیح مسیر دسترسی به سکوی زباله واقع در خوشنام

اجرای تسطیح مسیر دسترسی به سکوی زباله جدید واقع در خوشنام در مورخ 96/12/19 به اتمام رسید.

21 اسفند 1396

عملیات زیر سازی مسیر ورودی رمپ سکوی زباله در حال انجام می باشد.

تسطیح مسیر رمپ ورودی سکوی زباله در مورخ 96/12/10 اجرایی گردیده است .

12 اسفند 1396

اجر ای عملیات تسطیح و زیر سازی بلوار شقایق به اتمام رسید.

زیر سازی و رگلاژ بلوار شقایق تا میدان سپاه جهت اجرای عملیات آسفالت در مورخ 96/12/05 به پایان رسید.  

08 اسفند 1396

اتمام عملیات تسطیح و زیرسازی هر دو لاین بلوار بسیج

اجرای عملیات تسطیح و زیر سازی بلوار بسیج حد فاصل بلوار رسول اکرم (ص) تا ویلا ملارد شمالی به اتمام رسید.

07 اسفند 1396

آغاز عملیات اجرای خاکبرداری و تسطیح بلوار بسیج

عملیات جمع آوری نخاله ها و مخلوط ریزی بلوار بسیج به طول 800 متر در مورخ 96/11/25 آغاز گردیده است.

28 بهمن 1396

آغاز فاز نهایی تسطیح محور شقایق تا میدان سپاه

مراحل تکمیلی اجرای تسطیح بلوار شقایق تا میدان سپاه در مورخ  96/11/15 در حال انجام می باشد.

16 بهمن 1396