تکمیل پروژه پارکینگ طبقاتی در فاز جدید عملیات عمرانی قرار گرفت.

عملیات آرماتور بندی و قالب بندی طبقه منفی یک پروژه پارکینگ طبقاتی به پایان رسید.

10 آبان 1397

سوله ورزشی مارلیک در آستانه تکمیل وبهره برداری می باشد.

عملیات کفپوش سوله ورزشی مارلیک در مورخ 97/05/27 به اتمام رسید.

29 مرداد 1397

تکمیل روشنایی سوله ورزشی شهرداری ملارد واقع در خیابان شهید مصیب زاده

اجرای روشنایی سوله ورزشی شهید مصیب زاده در مورخ 96/11/03 تامین گردید.

04 بهمن 1396

تکمیل و بتن ریزی سقف دوم ساختمان اداری مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده

به همت واحد امانی ملارد در تاریخ 95/08/29 سقف دوم ساختمان اداری مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده تکمیل و بتن ریزی شد . 

30 آبان 1395

تکمیل بازار میوه و تره بار بلوار شهید جمور مارلیک

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارددیوار چینی ، کف سازی ، سقف بازار میوه و تره بار بلوار شهید جمور مارلیک انجام شد . 

18 شهریور 1395

احداث و تکمیل نهر خیابان دکتر حسابی جنوبی

احداث و تکمیل نهر خیابان دکتر حسابی جنوبی توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در تاریخ 95/05/29 به اتمام رسید . 

31 مرداد 1395

تکمیل پروژه های ورزشی

فرماندار شهرستان ملارد با مدیر کل ورزش و جوانان استان بمنظور تکمیل پروژه های ورزشی دیدار داشت. 
13 خرداد 1395