اجرای عملیات جدولگذاری در نقاطی از سطح شهر در حال انجام می باشد .

آغاز جدول گذاری و زیر سازی پیاده روی جنب مجتمع مسکونی صبا از مورخ 97/10/30

07 بهمن 1397

اجرای عملیات جدول گذاری در شرق سرآسیاب

به منظور هدایت آبهای سطحی اجرای جدولگذاری در شرق سرآسیاب آغاز شد .

04 بهمن 1397

عملیات جدول گذاری و زیرسازی در خیابان دانش شرقی آغاز گردید.

پروژه جدولگذاری و زیر سازی خیابان دانش شرقی از مورخ 97/09/20 اجرایی گردید.

16 دی 1397

عملیات جدولگذاری در خیابان شهید شکوری به اتمام رسید.

اجرای جدولگذاری خیابان شهید شکوری در مورخ 97/09/01 به پایان رسید.

05 آذر 1397

اجرای عملیات جدولگذاری ضلع جنوبی خیابان شهید شکور احدی

جدولگذاری ضلع جنوبی خیابان شهید شکور احدی در حال انجام می باشد.

22 آبان 1397

اتمام عملیات جدول گذاری کوچه احداثی در بلوار راغب

اجرای عملیات جدولگذاری کوچه احداثی حدفاصل خیابان دانش غربی و بلوارراغب به پایان رسید

28 مهر 1397

آغاز عملیات جدولگذاری کتابی در کوچه ها و معابر سطح شهر

جدولگذاری کوچه احداثی حدفاصل خیابان معلم و دانش شرقی در حال جدولگذاری می باشد.

23 مهر 1397