جدولگذاری در خیابان مطهری شهرک چمران انجام گردید.

 عملیات چدولگذاری تک جدول کانیو در خیابان مطهری شهرک شهید چمران در مورخ 97/03/22 انجام شد.

31 خرداد 1397

اجرای عملیات جدولگذاری در شرق سرآسیاب خیابان مصیب زاده

جدولگذاری در کوچه امام حسن خیابان مصیب زاده در حال انجام می باشد.

22 خرداد 1397

اجرای پی کنی و جدول گذاری در بلوار ارغوان مارلیک

جدولگذاری به صورت نهر در ضلع غرب بلوار ارغوان

17 خرداد 1397

آغاز عملیات جدولگذاری معابر پارک شیوا

جدولگذاری معابر پارک شیوا از مورخ 97/02/ 25 شروع شده است.

01 خرداد 1397

آغاز عملیات جدولگذاری در پارک خیابان کاشانی

جدولگذاری معابر پارک خیابان اشانی از مورخ 97/02/03 آغاز گردید.

05 ارديبهشت 1397

عملیات جدولگذاری خیابان دکتر حسابی شمالی به سمت بلوار مارلیک به انمام رسید.

جدولگذاری کناری خیابان دکترحسابی به سمت بلوار مارلیک در مورخ 97/01/30 به پایان رسید .

01 ارديبهشت 1397

اجرای جدولگذاری حد فاصل خیابان دکتر حسابی شمالی تا بلوار مارلیک

عملیات تسطیح و زیرسازی خیابان دکتر حسابی از مورخ 97/01/25 آغاز گردیده است.

27 فروردين 1397