اجرای عملیات جدولگذاری معابر در پارک مشاهیر در حال انجام می باشد.

اتمام عملیات جدولگذاری معابر اصلی پارک مشاهیر واقع در ابندای بلوار الغدیر به پایان رسید.

21 اسفند 1396

جدولگذاری معابر پارک امام خمینی (ره) در حال انجام می باشد.

اجرای جدولگذاری معابر پارک امام خمینی (ره) از مورخ 96/12/15 در حال انجام می باشد.

19 اسفند 1396

تعویض و بازسازی جداول فرسوده معابر پارک امام خمینی (ره)

عملیات باز سازی و جدولگذاری در معابر پارک امام خمینی (ره)  از مورخ  96/12/14 آغاز گردیده است.

16 اسفند 1396

آغاز عملیات تراش آسفالت محور چیتگر به منظور اجرای جدولگذاری رفوژ میانی

عملیات تراش آسفالت محور چیتگر جهت جدولگذاری از مورخ 96/12/07 آغاز گردیده است.

08 اسفند 1396

عملیات جدولگذاری در بلوار ملارد ویلای جنوبی آغاز گردید.

اجای جدولگذاری در بلوار ملارد ویلای جنوبی در مورخ 96/11/29 آغاز گردیده است.

03 اسفند 1396

ادامه عملیات جدولگذاری مسیر دسترسی به سوله ورزشی شهید مطهری

اجرای جدولگذاری مسیر دسترسی به سوله وررشی شهید مطهری در مورخ 96/10/30 ادامه دارد.

01 بهمن 1396

شروع عملیات جدولگذاری مسیر دسترسی سوله ورزشی شهید مطهری

به همت واحد امانی معاونت زیر بنایی و ترافیکی مسیر دسترسی به سوله ورزشی شهید مطهری  جدولگذاری شد.

28 دی 1396