اتمام عملیات جدول گذاری کوچه احداثی در بلوار راغب

اجرای عملیات جدولگذاری کوچه احداثی حدفاصل خیابان دانش غربی و بلوارراغب به پایان رسید

28 مهر 1397

آغاز عملیات جدولگذاری کتابی در کوچه ها و معابر سطح شهر

جدولگذاری کوچه احداثی حدفاصل خیابان معلم و دانش شرقی در حال جدولگذاری می باشد.

23 مهر 1397

عملیات جدول گذاری و زیرسازی بلوارهای گلزار شهدای ملارد

آغاز جدول گذاری و زیرسازی بلوار ضلع شمالی گلزار شهدای ملارد آغاز گردیده است.

17 مهر 1397

اجرای جدولگذاری خیابان ورودی اسپرت پارک آغاز گردید

در فاز دوم عملیات عمرانی پروژه اسپرت پارک جدولگذاری خیابان آن آغاز گردید.

14 مهر 1397

اجرای عملیات جدولگذاری در مناطقی از سطح شهر ملارد

جدولگذاری در کوچه دوازدهم خیابان امام خمینی (ره) انجام گردید.

10 مهر 1397

اجرای عملیات جدول گذاری حریم جاده لم آباد انجام گردید.

عملیات جدولگذاری جاده لم آباد در مورخ 97/06/16 به اتمام رسید.

22 شهریور 1397

ادامه زیرسازی وجدول گذاری خیابان دسترسی به ورزشگاه مارلیک

آماده سازی راه  دسترسی به ورزشگاه مارلیک از مورخ 97/05/ 26 آغاز گردیده است.

01 شهریور 1397