ادامه جدولگذاری بلوار حدفاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق

عملیات جدولگذاری کناری از میدان سپاه تا شهر ک شقایق همچنان ادامه دارد.

24 آبان 1396

اتمام عملیات زیر سازی و جدولگذاری بلوار جنت

تسطیح و زیرسازی بلوتر جنت حد فاصل شهرک شقایق تا میدان خوشنام در مورخ 96/08/21  به پایان رسید.

23 آبان 1396

2940 متر جدولگذاری در شهر ملارد

عملیات 2940 متر جدولگذاری به همت واحد امانی در سطح شهرملارد اجرا گردید.

16 آبان 1396

آغاز عملیات جدولگذاری بلوار بسیج

اجرای عملیات جدول رفوژ میانی و کناری بلوار بسیج  از مورخ 96/08/07 آغاز گردیده است .

15 آبان 1396

اجرای بتن مگر جهت آغاز عملیات کف پوش بلوار شهید مرشدی

عملیات اجرای بتن مگر جهت کف پوش بلوار شهید مرشدی در مورخ 96/08/09 انجام شد.

11 آبان 1396

عملیات جدولگذاری رفوژه میانی بلوار بسیج آغاز گردید.

به همت واحد امانی جدولگذاری بلوار بسیج از مورخ 96/08/07 آغاز گردید.

10 آبان 1396

جدولگذاری خیابان های بلوار آزادگان آغاز گردیده است.

به همت واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد جدولگذاری کوچه های خیابان آزادگان در مورخ 96/08/06 را آغاز نموده است .

09 آبان 1396