جلسه ستاد استقبال از بهار ۹۸

جلسه ستاد استقبال از بهار ۹۸ به ریاست شهردار ملارد در محل ساختمان مرکزی شهرداری ملارد ۹۷/۱۱/۲۸

29 بهمن 1397

جلسه شهردار ملارد با مدیریت و پرسنل واحد کنترل نظارت شهرداری ملارد

مهندس سلگی شهردار ملارد روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸ با مدیریت و پرسنل واحد کنترل نظارت این شهرداری دیدار و گفتگو نمود .

29 بهمن 1397

برگزاری جلسه ستاد باز آفرینی شهرملارد

جلسه بازآفرینی شهر ملارد در مورخ 97/10/24 با حضور اعضاء تشکیل شد.  

25 دی 1397

جلسه عالی سرمایه گذاری در ساختمان شهرداری ملارد برگزار شد

برگزاری جلسه عالی سرمایه گذاری با حضور نماینده اساتانداری تهران در مورخ 97/10/12 انجام شد.

12 دی 1397

نشست کارگروه تخصصی اموربانوان استان به ریاست سرپرست محترم استانداری تهران

کارگروه اموربانوان و بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی شهرستان ملارد با حضور جناب آقای مهندس حسن بیگی

06 آذر 1397

جلسه شورای معاونین و مسئولین شهرداری ملارد برگزار گردید.

جلسه شورای معاونین در مورخ 97/08/27 به ریاست علی سلگی تشکیل شد.

28 آبان 1397

جلسه انبوه سازان شهر ملارد با حضور علی سلگی شهردار ملارد برگزار گردید.

نشست انبوه سازان شهر ملارد با علی سلگی در مورخ 97/08/12 در ساختمان شهرداری انجام شد.

12 آبان 1397