دیدار روسای اداره اوقاف و سازمان تبلیغات اسلامی با موسوی شهردار ملارد

روسای ادارات سازمان تبلیغات اسلامی و اوقاف با موسوی شهردار ملارد دیدار کرند.  

04 شهریور 1398

جلسه ستاد استقبال از بهار ۹۸

جلسه ستاد استقبال از بهار ۹۸ به ریاست شهردار ملارد در محل ساختمان مرکزی شهرداری ملارد ۹۷/۱۱/۲۸

29 بهمن 1397

جلسه شهردار ملارد با مدیریت و پرسنل واحد کنترل نظارت شهرداری ملارد

مهندس سلگی شهردار ملارد روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸ با مدیریت و پرسنل واحد کنترل نظارت این شهرداری دیدار و گفتگو نمود .

29 بهمن 1397

برگزاری جلسه ستاد باز آفرینی شهرملارد

جلسه بازآفرینی شهر ملارد در مورخ 97/10/24 با حضور اعضاء تشکیل شد.  

25 دی 1397

جلسه عالی سرمایه گذاری در ساختمان شهرداری ملارد برگزار شد

برگزاری جلسه عالی سرمایه گذاری با حضور نماینده اساتانداری تهران در مورخ 97/10/12 انجام شد.

12 دی 1397

نشست کارگروه تخصصی اموربانوان استان به ریاست سرپرست محترم استانداری تهران

کارگروه اموربانوان و بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی شهرستان ملارد با حضور جناب آقای مهندس حسن بیگی

06 آذر 1397

جلسه شورای معاونین و مسئولین شهرداری ملارد برگزار گردید.

جلسه شورای معاونین در مورخ 97/08/27 به ریاست علی سلگی تشکیل شد.

28 آبان 1397