اعضای شورای اسلامی کار شهرداری ملارد تشکیل جلسه داد.

اولین جلسه شورای اسلامی کار کارکنان شهرداری ملارد با حضوراین اعضا در مورخ 96/10/13 تشکیل جلسه داد.

14 دی 1396

تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری ملارد

ستاد مدیریت بحران شهرداری ملارد در مورخ 96/10/07  به ریاست علی سلگی تشکیل جلسه داد.

07 دی 1396

تشکیل جلسه فوری ستاد مدیریت بحران در فرمانداری شهرستان ملارد 96/10/06

پس از وقوع زلزله 4.2 در مقیاس ریشتر در شهرستان ملارد  در ساعت 54  بامداد روز چهارشنبه ستاد مدیریت بحران شهرستان ملارد تشکیل جلسه داد.

06 دی 1396

تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران با قید فوریت در شهرستان ملارد

پس از وقوع زلزله در شهرستان ملارد بلا فاصله ستاد مدیریت  بحران این شهرستان در مورخ 96/09/29 تشکیل جلسه داد.

30 آذر 1396

امروز جلسه شورای معاونین و مدیران شهرداری ملارد برگزار گردید.

شورای معاونین و مدیران شهرداری ملارد در دفتر علی سلگی تشکیل جلسه داد .

21 آذر 1396

جلسه معتمدین شهر ملارد در دفتر علی سلگی بر گزار شد .

علی سلگی شهردار ملارد در دفتر خود میزبان معتمدین شهر ملارد بودند.

29 آبان 1396

جلسه هماهنگی مراسم پیاده روی حرم تا حرم در اربعین حسینی

جلسه مراسم پیاده روی اربعین حسینی تحت عنوان حرم تا حرم  در مورخ 96/08/14 برگزار گردید.

15 آبان 1396