عملیات جدول گذاری ضلع غرب بلوار شهید جمور اجرایی گردید.

عملیات جدولگذاری بلوار شهید جمور از مورخ 97/03/26 آغاز گردید.

29 خرداد 1397

شروع عملیات اجرای کفپوش رفوژ میانی بلوار شهید جمور

اجرای کفپوش رفوژ میانی بلوار شهید جمور از مورخ 97/03/19 آغاز گردیده است.

23 خرداد 1397

سنگ کاری بازار روز بلوار شهید جمور مارلیک

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری سنگ کاری نمای بیرونی بازار روز بلورا شهید جمور مارلیک تمام شد . 

29 آبان 1395

روکش آسفالت بلوار شهید جمور مارلیک

روکش آسفالت بلوار شهید جمور مارلیک توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در حال اجرا می باشد .

20 آبان 1395

رنگ آمیزی جداول بلوار شهید جمور مارلیک

رنگ آمیزی جداول بلوار شهید جمور مارلیک توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد انجام شد . 

20 آبان 1395

آغاز عمليات زيرسازي بلوار شهيد جمور مارليك

عمليات زيرسازي بلوار شهيد جمور مارليك در تاریخ ٩٥/٦/٢٠ توسط واحد واحد اماني شهرداری ملارد آغاز شد . 

29 شهریور 1395

عملیات تراش آسفالت قدیمی بلوار شهید جمور

عملیات تراش آسفالت قدیمی بلوار شهید جمور توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در حال انجام می باشد . 

29 شهریور 1395