خاکبرداری پیاده روی جنب مجتمع مسکونی صبا در حال انجام می باشد.

عملیات خاکبرداری و مناسب سازی جهت اجرای کفپوش در خیابان شهید مطهری

23 دی 1397

اجرای عملیات خاکبرداری وجدول گذاری معابراصلی اسپرت پارک

جدولگذاری معابر اصلی اسپرت پارک از مورخ 97/07/20 آغاز گردید.

23 مهر 1397

عملیات خاکبرداری پارکینگ طبقاتی به اتمام رسید.

 اجرای خاکبرداری پارکینگ طبقاتی در مورخ 97/04/23به پایان رسید.

23 تیر 1397

ادامه عملیات خاکبرداری و زیرسازی خیابان دکتر حسابی به محور چیتگر

عملیات و تسطیح و زیر سازی خیابان دکتر حسابی به محور چیتگر همچنان ادامه دارد.

24 ارديبهشت 1397

ادامه خاکبرداری زمین چمن مجتمع ورزشی شهید ثمری

عملیات خاکبرداری و تسطیح زمین ورزشی شهید ثمری واقع در سه راه اندیشه در حال انجام می باشد. 

13 اسفند 1396

4000 متر مکعب عملیات خاکبرداری زمین ورزشی شهید ثمری

اجرای خاکبرداری و تسطیح زمین ورزشی شهید ثمری به مساحت 10 هزار متر مربع آغاز شد.

01 بهمن 1396

خاکبرداری زمین چمن ورزشی شهید ثمری آغاز شد.

عملیات خاکبرداری و تسطیح زمین ورزشی شهید ثمری واقع در سه راه اندیشه آغاز گردید.

12 آذر 1396