روکش آسفالت بن بست هفدهم خیابان اطلس غربی

روکش آسفالت بن بست هفدهم خیابان اطلس غربی توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

23 آذر 1395

راه اندازی آب و برق و کانکس اتوبوسرانی خیابان مطهری غربی

به همت واحد امانی شهرداری ملارد راه اندازی سیستم آب و برق کانکس اتوبوسرانی خیابان مطهری غربی انجام شد .  

21 آذر 1395

ساخت و نصب پل فلزی در خیابان کاشانی

توسط واحد امانی شهرداری ملارد ساخت و نصب پل فلزی در خیابان کاشانی صورت گرفت . 

21 آذر 1395

زیر سازی و اجرای بتن مگر پیاده روی خیابان امام خمینی (ره) سرآسیاب غربی

زیر سازی و اجرای بتن مگر خیابان امام خمینی (ره)  در تاریخ 95/09/17 توسط معانت فنی عمرانی شهرداری ملارد  انجام شد . 

21 آذر 1395

خط کشی و رنگ آمیزی معابر و خیابان های اصلی شهر و عابر پیاده

توسط معاونت ترافیک و حمل نقل شهرداری ملارد صورت گرفت : خط کشی و رنگ آمیزی معابر و خیابان های اصلی شهر و عابر پیاده به طول 8100 متر . 

18 آذر 1395

جدول گذاری ضلع شمالی خیابان دانش شرقی

جدول گذاری ضلع شمالی خیابان دانش شرقی سرآسیاب توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در حال اجرا می باشد .  

14 آذر 1395

جمع آوری نخاله حاصل از حفر چاه خیابان احداثی کوچه شهید رجایی

توسط واحد امانی شهرداری ملارد نخاله های حاصل از حفر چاه خیابان  احداثی کوچه شهید رجاییجمع آوری شد . 

04 آذر 1395