تسطیح و رگلاژ و کوبیدن خیابان یاس مارلیک

تسطیح و رگلاژ و کوبیدن خیابان یاس مارلیک توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

11 آبان 1395

تهيه مصالح زير اساس و پخش و كوبيدن خیابان اطراف ساختمان بنیاد شهید

توسط واحد امانی شهرداری ملارد عمليات تهيه مصالح زير اساس و پخش و كوبيدن پياده روی خیابان اطراف ساختمان بنیاد شهید انجام شد . 

11 آبان 1395

تخريب آسفالت ، جمع آوري نخاله ، تسطيح و رگلاژ خیابان ياس مارليك

به همت واحد امانی شهرداری ملارد صورت گرفت : تخريب آسفالت ، جمع آوري نخاله ، تسطيح و رگلاژ خیابان  ياس مارليك . 

09 آبان 1395

برگزاری تئاتر خیابانی با موضوع اعتیاد

به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری و با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ملارد تئاتر خیابانی با موضوع اعتیاد برگزار شد .

09 آبان 1395

جدول گذاري فرعي هاي خیابان ٢٩ شهرك جعفريه

جدول گذاري فرعي هاي خیابان ٢٩ شهرك جعفريه توسط واحد امانی شهرداری ملارد انجام شد .  

06 آبان 1395

جدول گذاری خیابان سنبل مارلیک

جدول گذاری خیابان سنبل مارلیک توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

06 آبان 1395

جدول گذاری خیابان سوسن مارلیک

جدول گذاری خیابان سوسن مارلیک توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

06 آبان 1395