آرماتور بندي و بتن ريزي ساختمان اداری مجموعه ورزشي خیابان مصيب زاده

با نظارت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد آرماتور بندي و بتن ريزي ساختمان اداری مجموعه ورزشي خیابان مصیب زاده انجام شد . 

06 آبان 1395

اصلاح شیب هندسی جداول بن بست سوم خیابان بهاره شرقی

به همت واحد امانی شهرداری ملارد اصلاح شیب هندسی جداول بن بست سوم خیابان بهاره شرقی انجام شد . 

04 آبان 1395

33000 متر مربع لگه گیری و روکش آسفالت خیابان های سطح شهر ملارد

مهندس سلگی : حدود 33000 متر مربع ار معابر و خیابان های سطح شهر ملارد اهم از مارلیک ، ملارد ، غرب و شرق سرآسیاب لکه گیری و روکش آسفالت شد . 

03 آبان 1395

اصلاح دال شكسته شده ورودي خیابان سعدي از سمت بلوار رسول اكرم (ص)

 توسط واحد امانی شهرداری ملارد اصلاح دال شكسته شده ورودي خیابان سعدي از سمت بلوار رسول اكرم (ص) انجام شد . 

29 مهر 1395

رنگ آمیزی دیوار ضلع جنوبی خیابان بهاره شرقی

رنگ آمیزی دیوار ضلع جنوبی خیابان بهاره شرقی توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد انجام شد . 

29 مهر 1395

شروع کفپوش گذاری پیاده رو خیابان آرش مارلیک

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد آغاز شد : شروع کفپوش گذاری پیاده رو خیابان آرش مارلیک . 

29 مهر 1395

جدول گذاری خیابان گل مریم مارلیک انجام شد .

جدول گذاری خیابان گل مریم مارلیک توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

26 مهر 1395