آسفالت خیابان گل مریم انجام شد .

توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد آسفالت خیابان گل مریم انجام شد .  

26 مهر 1395

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت کوچه های خیابان پرنیان و دانش غربی

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت کوچه های خیابان پرنیان و دانش غربی توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

24 مهر 1395

اصلاح سرعتگیر خیابان دانش غربی

توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد صورت گرفت : اصلاح سرعتگیر خیابان دانش غربی . 

24 مهر 1395

مرمت و بازپیرایی فضای سبز حاشیه مجتمع فرهنگ در خیابان سروناز

به همت سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد مرمت و بازپیرایی فضای سبز حاشیه مجتمع فرهنگ در خیابان سروناز در مارلیك انجام شد . 

15 مهر 1395

زیرسازی و اجرای جدول تعیین خیابان پارک ورزشی مارلیک

تحت نظارت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد زیرسازی و اجرای جدول تعیین خیابان پارک ورزشی مارلیک در حال اجرا می باشد . 

01 مهر 1395

انجام عملیات زیر سازی خیابان دانش شرقی

توسط معونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد : انجام عملیات زیر سازی خیابان دانش شرقی .

31 شهریور 1395

حفر چاه در بن بست سه راهی خیابان بهاره شرقی

توسط واحد امانی شهرداری ملارد صورت گرفت : حفر چاه در بن بست سه راهی خیابان بهاره شرقی . 

31 شهریور 1395