نصب سه عدد پل بتنی و فلزی در خیابان های سطح شهر

توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد صورت گرفت : نصب سه عدد پل بتنی و فلزی در خیابان های سطح شهر . 

31 شهریور 1395

جدول گذاری خیابان یاس مارلیک

جدول گذاری خیابان یاس مارلیک  توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

31 شهریور 1395

ایجاد نهر روسی خیابان مصیب زاده

نهر روسی خیابان مصیب زاده  توسط واحد امانی شهرداری ملارد انجام پذیرفت . 

27 شهریور 1395

ترمیم و بازسازی فضای سبز خیابان سروناز مارلیک

به همت سازمان فضای سبز شهرداری ملارد صورت پذیرفت : ترمیم و بازسازی فضای سبز خیابان سروناز مارلیک 

21 شهریور 1395

نصب جایگاه ایستگاه تاکسی در خیابان مطهری غربی

توسط واحد امانی شهرداری ملارد صورت پذیرفت : نصب جایگاه ایستگاه تاکسی در خیابان مطهری غربی 

20 شهریور 1395

کفپوش گذاری پیاده رو خیابان بهاره شرقی

پس از زیر سازی و اجرای بتن مگر کفپوش گذاری پیاده رو خیابان بهاره شرقی  توسط معاونت فنی عمرانی انجام شد . 

18 شهریور 1395

جدول گذاری خیابان دانش شرقی

جدول گذاری ضلع شمالی خیابان دانش شرقی به اتمام رسید .

14 شهریور 1395