اصلاح جداول انتهای خیابان دکتر حسابی ورودی میدان زباله

به همت واحد امانی شهرداری ملارد اصلاح جداول انتهای خیابان دکتر حسابی وردوی میدان زباله انجام شد . 

05 دی 1395

اصلاح هندسي و ايجاد نهر خیابان ايثارگران ملارد

به همت واحد امانی شهرداری ملارد اصلاح هندسي و ايجاد نهر خیابان ايثارگران ملارد انجام شد . 

05 دی 1395

جدول گذاری ضلع شمالی خیابان دانش شرقی

جدول گذاری ضلع شمالی خیابان دانش شرقی سرآسیاب توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در حال اجرا می باشد .  

05 دی 1395

جدول گذاري كوچه هاي فرعي خیابان ٣٣ شهرك جعفريه

به همت واحد امانی شهرداری ملارد جدول گذاری معابر فرعی در شهرک جعفریه در خیابان 33 انجام شد. 

30 آذر 1395

اصلاح هندسی ورودی بن بست سوم خیابان حافظ سرآسیاب

عملیات اصلاح جداول قدیمی و جدول گذاری جدید بن بست سوم خیابان حافظ توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در تاریخ 95/09/23 به اتمام رسید . 

24 آذر 1395

آغاز عملیات اجرای تیغه های داخلی و خارجی ساختمان اداری مجموعه ورزشی

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد عملیات اجرای تیغه های داخلی و خارجی ساختمان اداری مجموعه ورزشی آغاز شد . 

23 آذر 1395

اتمام عملیات سنگ کاری سکو و موزاییک کاری کف مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده

عملیات سنگ کاری سکو و موزاییک کاری کف مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده واقع در سرآسیاب شرقی توسط معاونت فنی عمرانی انجام شد.  

23 آذر 1395