ساخت و نصب دو عدد پل فلزی در خیابان سعدی

توسط واحد امانی شهرداری ملارد صورت گرفت : ساخت و نصب دو عدد پل فلزی در خیابان سعدی . 

14 شهریور 1395

تسطیح و رگلاژ ضلع شرقی خیابان دکتر حسابی

تسطیح و رگلاژ  ضلع شرقی خیابان دکتر حسابی توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

11 شهریور 1395

جدول گذاری کوچه صاحب الزمان (عج) خیابان شهداء

جدول گذاری کتابی کوچه صاحب الزمان (عج) خیابان شهداء توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

11 شهریور 1395

آسفالت خیابان سعدی به مساحت 8000 متر مربع انجام شد

لکه گیری ، روکش آسفالت و آسفالت خیابان سعدی  توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام پذیرفت .

09 شهریور 1395

جمع آوری نخاله های ساختمانی خیابان شهداء ملارد

جمع آوری نخاله های ساختمانی خیابان شهداء ملارد توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

09 شهریور 1395

لکه گیری و روکش آسفالت خیابان شهدای ملارد انجام شد .

لکه گیری و روکش آسفالت خیابان شهدای ملارد توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .

06 شهریور 1395

اجرای بتن مگر و غلطک زنی پیاده رو خیابان کسری

اجرای بتن مگر و غلطک زنی پیاده رو خیابان کسری  توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

04 شهریور 1395